คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

photo

TEM Facebook

ภาควิชาเพิ่มช่องทางการติดต่อและอัพเดตข้อมูลภาควิชาผ่าน Facebook Page
เยี่ยมชม
photo

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศต่าง ๆ ของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
ดูประกาศ
photo

ส่งเกรดและประเมินการสอน

ระบบส่งเกรดออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนของอาจารย์ได้ที่นี่
เข้าสู่ระบบ

ขยายประกาศรับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทางด้านสาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา การอาชีวศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการทางการศึกษา

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 15-17น. วิชา Computer Application in Vocational Technical Education Administration ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์เพื่อการจัดการทรัพยากรขององค์กรในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากร อ.วิญญู กนกพีระวุฒิ นักฝึกอบรม ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ บริษัท Dimension Data (Thailand) Co., Ltd. และว่าที่ Product Manager ของ Huawei Thailand ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับฟังบรรยาย และต่อข้อซักถาม ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทภาคเสาร์-อาทิตย์ TEM 1/61 ที่กำลังเรียนในวิชานี้เป็นอย่างดี

วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 9.45น. ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ได้คลอดทายาทตัวน้อยของรุ่น TEM 59 หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่ อิศราภรณ์ พูลบรรดิษฐ์ ที่ได้มอบของขวัญที่น่ารักให้กับภาควิชา และถือเป็นของขวัญฉลองจบการศึกษา ของคุณแม่ อิศราภรณ์ด้วยนะจ๊ะ

ทายาท TEM59