คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

photo

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และการฝึกอบรม
อ่านข่าว
photo

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศต่าง ๆ ของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
ดูประกาศ
photo

ส่งเกรดและประเมินการสอน

ระบบส่งเกรดออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนของอาจารย์ได้ที่นี่
เข้าสู่ระบบ
The cooperation between BiBB and TEM with DVTM 60-RA
ภาควิชา และคณะนักศึกษาปริญญาเอก DVTM 60-RA จัดทำคำบรรยายวิดิทัศน์ภาษาไทย เรื่อง Vocational Education and Training in Germany เสนอไปยังหน่วยงาน BiBB

VEDI พร้อมด้วย GIZ-Lao และ VELA-TVET เยี่ยมชมภาควิชาฯ

วันที่ 24 พศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา Dr. Phouvieng Phomilay ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา สปป.ลาว และ Assoc.Prof.Dr. Bounseng Khammounty รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย Kumudhini Rosa หัวหน้าหน่วย GIZ -Lao และ Dr. Inleusa Basengkham ผู้เชี่ยวชาญ โครงการ VELA-TVET ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ในหัวข้อเรื่อง “Engineering and Technical Education for Sufficiency Economy”

บันทึกแห่งความทรงจำและส่วนหนึ่งแห่งความประทับใจ

เนื่องในพิธีไหว้ครูและบริหารสัมพันธ์ ของอาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า

และร่วมแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

วันสำคัญ