คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

photo

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และการฝึกอบรม
อ่านข่าว
photo

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศต่าง ๆ ของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
ดูประกาศ
photo

ส่งเกรดและประเมินการสอน

ระบบส่งเกรดออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนของอาจารย์ได้ที่นี่
เข้าสู่ระบบ

บันทึกแห่งความทรงจำและส่วนหนึ่งแห่งความประทับใจ

เนื่องในพิธีไหว้ครูและบริหารสัมพันธ์ ของอาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า

และร่วมแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560