คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

photo

TEM แฟนเพจ

ภาควิชาเพิ่มช่องทางการติดต่อและอัพเดตข้อมูลภาควิชาผ่าน Facebook Fanpage
เยี่ยมชม
photo

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศต่าง ๆ ของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
ดูประกาศ
photo

ส่งเกรดและประเมินการสอน

ระบบส่งเกรดออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนของอาจารย์ได้ที่นี่
เข้าสู่ระบบ
ห้องปฏิบัติการสืบค้น 706 panorama view
ห้องปฏิบัติการสืบค้น 706 พร้อมให้บริการวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา รับสมัครอาจารย์ใหม่ 1 ตำแหน่ง

คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านบริหารการศึกษา/บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา/การอาชีวศึกษา/อุตสาหกรรมศึกษา/การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 28 ก.ย. ถึง 6 พ.ย. 63 

 

รายละเอียด

25- 26 มีนาคม 2520 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง “The Challenge of Disruptive Innovation in Engineering and Technical Education”
ดาวน์โหลด หนังสือแปล “เงื่อนไขการเรียนรู้ สำหรับครูช่างอุตสาหกรรม”
ดาวน์โหลด หนังสือแปล “การฝึกอาชีพช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การสอน หลักสูตร การวางแผน)”
ชมภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 22nd International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL 2019) and the 48th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy วันที 25-28 กันยายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ อุตกฤษฏ์ อาจารย์ประจำภาควิชา ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ อุตกฤษฏ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ธิติ แท่นยั้ง นักศึกษาปริญญาโทที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวะ” ในงานวันครูครั้งที่ 63 วันที่ 16 มกราคม 2562 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท รุ่น 61 มอบของที่ระลึกให้กับ อ.เสมอ เริงอนันต์ และ รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์ เพื่อแสดงความน้อมรำลึกถึง

อ.พรสวรรค์ ผลวงษ์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรคุณครูผู้อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมไทย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวันวาเลนไทน์

บัณทิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท – เอก ปีการศึกษาที่ 1/2563 (ทั้ง3วิทยาเขต)
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562 สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ขยายเวลารับสมัคร ผู้สนใจเข้าเรียนต่อ ป.โท-ป.เอก ช่วงที่ 2 ถึง 27 พฤษภาคม 2562 สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้

FTE KMUTNB OPEN HOUSE 16-18 มีนาคม

FTE KMUTNB OPEN HOUSE 16-18 มีนาคม