รายชื่อรับบัตรนักศึกษารอบที่ 4

🟢 รายชื่อรับบัตรนักศึกษารอบที่ 4 https://docs.google.com/…/1_HvLRZvYpfNux4yzYsQS…/edit…

🟢 เอกสารที่ต้องใช้วันรับบัตร คือ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
‼️ หากไม่พบรายชื่อในรอบที่ 1-4 สามารถตรวจสอบรายชื่อรับบัตรรอบที่ 5 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัตร โดยรอประกาศทางเพจของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง : https://docs.google.com/…/10invURow5OkQy7CODvwl…/edit…

🔶 ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 1 https://drive.google.com/…/1OMRnhjyOMQ8QFdAhBD4…/view

🔶 ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 2 ได้ที่
https://docs.google.com/…/1reRiPasUh4YcMN0Ptw76…/edit…

🔶 ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 3 https://docs.google.com/…/1CtXEZn6Hpn7y5…/edit…