ขอเชิญนักศึกษา มจพ. แจ้งความประส่งขอรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 หรือเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

📣 ประชาสัมพันธ์ 📣
ขอเชิญนักศึกษา มจพ. แจ้งความประส่งขอรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
หรือเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)
📌 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3p1xb81
ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 📌
🟠โดยมีกำหนดการฉีดวัคซีนประมาณปลายเดือนมกราคม 2565
(กำหนดวันรับวัคซีนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)🟠
🏢 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ. กรุงเทพฯ