เทคโนฯ นิทรรศไลฟ์ 2566 (Open House 2023)

4-5 พฤศจิกายน 2565 📌📌📌
กำหนดการ
09.30 – 10.30 น. แนะแนวการสมัคร TCAS 66
10.30 – 16.00 น. แนะนำภาควิชาภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(มีกิจกรรมถาม-ตอบ และแจกรางวัลภายในวันงานมากมาย) 🎉🎉✨✨