ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท – เอก **ปีการศึกษาที่ 1/2567

บัณฑิตวิทยาลัย

**ประกาศรับสมัคร**🎉🎉🎉
1 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2566
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท – เอก **ปีการศึกษาที่ 1/2567
(ทั้ง3วิทยาเขต)
ลิ้งค์รับสมัครสมัคร :
http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin
ลิ้งค์ระเบียบการรับสมัคร :
https://grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php?topic=602&type=1