บัณฑิตวิทยาลัย จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
Zoom Meeting
Meeting ID: 841 940 3202
Passcode: grad01