บัณฑิตวิทยาลัยขอให้ผู้สมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 3) เข้าร่วมทดสอบการสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ใน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. ***(เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เข้าทดสอบในวันที่ 11 มิถุนายน 2565)***

บัณฑิตวิทยาลัยขอให้ผู้สมัคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 3) เข้าร่วมทดสอบการสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
ใน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น.
***(เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เข้าทดสอบในวันที่ 11 มิถุนายน 2565)***