นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มที่ 3 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา ”รางวัลประเภทดี“