ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วม กิจกรรม พิธีไหว้ครู “คืนสู่ใต้ร่มประดู่แดง”

ในวันเสาร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2566
กิจกรรมไหว้ครู
เวลา 14.00-17.00 น.
กิจกรรม”คืนสู่ใต้ร่มประดู่แดง”
เวลา 17.00-21.00 น.
ณ หอประชุมชั้น 8 อาคารประลอง(44)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ