ติดต่อภาคฯ

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ตึก 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ตึกข้างศาลยีราฟ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 


1518 ถ. ประชาราษฎร์ 1 เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร +662 555 2000 ต่อ 3209