19 Sep 2021

มจพ. ผงาดขึ้นอันดับ 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย World University Rankings 2018

มจพ. ผงาดขึ้นอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย World University Rankings 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผงาดขึ้นอันดับ 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกโดย THE (Times Higher Education) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้จัดให้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ซึ่งนับเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในปีนี้จากทั้งหมด 77 ประเทศทั่วโลก มจพ. ติดเข้ามาใน อันดับ 1001+ นับเป็นครั้งแรกที่ มจพ. ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก คือ จำนวนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเพิ่มขึ้นจากเดิมในปีที่ผ่านมาติดเพียง 9 มหาวิทยาลัย ในปีนี้ติดอันดับเพิ่มขึ้นเป็น 10 มหาวิทยาลัย คือ มจพ.

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ช่วยกันผลิตผลงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

 

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายละเอียด