หน่วยงานต่างประเทศ

Showing 6 items
ชื่อหน่วยงานเว็บไซต์โทรศัพท์โทรสารอีเมลที่อยู่
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ชื่อหน่วยงานเว็บไซต์โทรศัพท์โทรสารอีเมลที่อยู่
ASQA http://www.asqa.gov.au/     
Australian Government http://www.australia.gov.au/     
DAAD https://www.daad.de/en/     
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/discover-germany/introduction-to-germany/overview     
Federal Ministry of Education and Research https://www.bmbf.de/en/index.html +49 (0)228 / 99 57-0 +49 (0)228 / 99 57-83601 information@bmbf.bund.de  
Frankfurter Societäts-Medien GmbH http://www.young-germany.de/     
Showing 6 items